Videreutvikling av bedrift

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst– og utviklingsaktiviteter.

Vi kan bistå deg i arbeidet med prosjektbeskrivelser, finansiering, markedsplanlegging, rekruttering, organisasjonsendringer, med mer. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over tid.

Målbedrifter

Vi tilbyr våre medlemsbedrifter (målbedrifter) individuell rådgivning, vi finner hvor skoen trykker og setter inn målstyrte verktøy. Vi har en stor verktøykasse med egenutviklede verktøy for vekst som du får tilgang til ved å bli målbedrift hos oss. Vi har blant annet Vekstsporet som er en metodikk og et verktøy som Næringshagene bruker for å skape vekst i SMB-bedrifter.
Vi har ledelses- og utviklingsprogrammet Vekstprogrammet som har fokus på vekst. Vi tilbyr også en mentorordning for våre målbedrifter; med din egen Vekstpartner vil du og din bedrift vil få innblikk i mentorens ekspertise og erfaring. Vekstpartneren blir gjerne en som vet hvilke utfordringer du står overfor og som kan hjelpe deg på veien mot vekst.

VekstProgrammet

Vi arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. Programmet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram med fokus på videre vekst.

VekstPartner

Få en VekstPartner – og lær av de beste.
Med en VekstPartner vil du og din bedrift få ta del i ekspertise og erfaring fra noen som vet hvilke utfordringer du står overfor på veien mot vekst.

VekstSporet

VekstSporet er næringshagenes unike verktøy for vekst og utvikling. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale som kan realiseres om en fokuserer på aktiviteter som bidrar til innovasjon og vekst.

Internasjonalisering

Å satse internasjonalt krever riktig kompetanse, ekstra ressurser og god forankring i ledelsen. Dette kommer i tillegg til at dine produkter og tjenester er overførbare til et utenlandsk marked.

Bedriftsrådgivning

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid.

Verktøykassen


Vi har sertifisering i ulike verktøy som brukes til bedriftsutvikling som
Growth Wheel, Business model canvas og Gründerakademiet.

Internasjonal satsing

Flere gründerbedrifter har et internasjonalt potensiale, og det kan være lurt å tenke på internasjonalisering tidlig, selv om bedriften ikke har planer om å satse i utlandet med det første. Vi har verktøyene og kunnskapen om aktører som kan bistå og gjøre reisen ut i verden enklere. Vår samarbeidspartner Innovasjon Norges er en god hjelp for gründerbedrifter med internasjonale ambisjoner.

Bedriftsrådgivning

Vi kan bistå deg i arbeidet med forretningsutvikling, organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter. Prosess- og prosjektledelse, ledelse av interne strategiprosesser. Investorsøk veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN. Tilrettelegging for samarbeid og nettverk, kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.

Skroll til toppen