VekstSporet er næringshagenes unike verktøy for vekst og utvikling. 

Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale som kan realiseres om en fokuserer på aktiviteter som bidrar til innovasjon og vekst.

Dybdeprosess

Ved å bruke VekstSporet går en inn i en dybdeprosess der en samler bedriftens nøkkelpersoner for samtaler og bevisstgjøring. Samtalene tar utgangspunkt i en av 5 veksttavler. Dette bidrar til en god kartlegging av bedriftens ståsted. I prosessen finner en ut hvor «skoen trykker», som videre vil initiere og prioritere tiltak for å realisere vekst. Bedriften velger selv hvilken veksttavle som er relevant å gå i dybden på.

Selve prosessen tar inntil 3 timer. Bedriften får i etterkant en analyse og referat med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak. 

Ledelse, organisasjon og strategi

Salg og markedsføring

Produkter/tjenester, utvikling og FoU

Internasjonale muligheter

Digitalisering

Bærekraft og Grønn Vekst

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet