VekstProgrammet

VekstProgrammet er et årlig ledelses– og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst.

Målet for programmet er at deltakerne skal utarbeide detaljerte planer med mål og handlinger for videre vekst som skal gjennomføres i perioden 2021-2022.

Vi lykkes når bedriften din lykkes!

I programmet vil deltakerne få kunnskap innen områdene

Ledelse og organisasjon, status og fremtid
Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
Marked, styre og implementering av strategi

Utvikling av bedrift

Gjennom hele programmet vil deltakerne jobbe med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil en forretningsutvikler fra Næringshagen bistå bedriften med utviklings- og strategiarbeidet.

Erfaringsutveksling

Tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært svært positive. Spesielt erfaringsutvekslingen mellom deltakerne og nytteverdien av en dedikert rådgiver mellom samlingene har blitt trukket frem som verdifullt for deltakerne

Programmet gjennomføres i et samarbeid mellom Næringshagene i Rogaland (Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst og Medvind Næringshage)
Bedriften betaler en egenandel.

Skroll til toppen