Vi har et stort fokus på bærekraft  og vi ønsker å gi våre målbedrifter nyttige verktøy som kan være med å bidra til at arbeidet med bærekraft blir enklere. Vi ønsker å gjøre det  forståelig, praktisk og enkelt. 

 I vårt eget arbeid med bærekraft har vi tatt utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål for å vise hva vi ønsker å oppnå med våre aktiviteter og tjenester.

I vårt daglige arbeid har vi spesielt fokus på disse 7 utvalgte bærekraftsmålene

 
«Vi skal fremme varig inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»
Vi ønsker å bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst ved å gi bedrifter en-til-en bedriftsrådgivning, felles vekst- 0g utviklingsprogram og kompetansehevingskurs. 
«Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon»
Dette gjøres gjennom vekst-og utviklingsprogram og kompetansehevingskurs, ulike nettverk som «Digifab», «Vekstprogrammet» og «Grønn Vekst Forum». 
«Vi skal gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»
Vårt mål er å gjøre dette gjennom å legge til rette for å utvikle bærekraftige reisemål, tettstedsutviklingsprosjekt samt å styrke det lokale økosystemet.
«Vi skal sikre bærekraftige forbruk og produksjonsmønstre»
Vi skal bidra ved å tilrettelegge for bærekraftig lokal produksjon. Dette gjøres blant annet gjennom kunnskapsheving i form av kurs, vekstprogram og andre arrangement. 
«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av de»
Dette skal gjøres gjennom mobilisering til miljøsertifiseringer som «Miljøfyrtårn» og bistå bedrifter som ønsker å sertifisere seg. Vi er selv en sertifisert «Miljøfyrtårn» bedrift og vi skal hele tiden holde oss oppdatert og utvikle kompetansehevingsprogram og kurs for grønn vekst slik som «Grønn Vekst Programmet» og andre kompetansehevingstiltsk. I tillegg har vi vært initiativtaker til «Bærekraftskonferansen» i Haugesund, samt «Bærekraftsuka» – en uke dedikert til ulike kompetansehevingskurs og foredrag i hele Norge i regi av Næringshagene i Norge. 
«Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet»
I forbindelse med dette bærekraftsmålet prøver vi å bidra til ved å skape oppmerksomhet og kunnskap, samt å legge til rette for nettverket for kvinnelige gründere og ledere, «Kvinnovasjon» hvor det skal jobbes mot å få flere kvinner til å starte for seg selv, ta lederjobber og/eller styreverv. 
«Vi skal styrke virkemidlene for å gjennomføre arbeidet/partnerskap». 
Vi ønsker å gjøre dette ved å inkludere det lokale næringslivet, kommuner og akademia i ulike prosjekter som vekst-og kompetansehevingsprogram, kurs og konferanser. Vi bidrar også til dette ved å ha samarbeid med lokale aktører på flere av aktivitetene vi jobber med.

Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Karbonnøytral virksomhet

Rogaland Ressurssenter AS bidrar til et bedre miljø ved at vi reduserer våre avtrykk og klimakompenserer resterende utslipp gjennom Trefadder. 

Vårt bidrag gjør at vår virksomhet blir klimanøytral! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden.

Skroll til toppen