DigiFab 2

12 lokale produksjonsbedrifter deltok i 2022 i pilotprogrammet DigiFab. Flere får nå muligheten til å være med i fortsettelsen… DigiFab er et program for digitalisering i SMB produksjons-bedrifter, hvor målet er at flere bedrifter skal ta i bruk ny teknologi for å bli mer konkurransedyktige. Gjennom 6 samlinger i 2022 fikk bedriftene kunnskap om muligheter […]

DigiFab 2 Read More »