Rogaland Ressurssenter AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og vekst på Haugalandet. 

Selskapet er eid av lokalt næringsliv, banker og kommuner. 

Vi er operatør for det nasjonale Næringshageprogrammet (2023-2033) og jobber i 6 kommuner på Haugalandet. 

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær og Utsira! 

Gjennom Næringshageprogrammet bistår vi gründere og etablert næringsliv med vekst-, utvikling- og omstillingsoppgaver. 

 

– Vi hjelper bedrifter i innovasjons- og utviklingsprosjekt

– Vi legger til rette for møteplasser og oppfordrer til nettverksbygging

– Vi bidrar til kompetanseheving for næringslivet

– Vi kobler mennesker og bedrifter vi tror vil ha nytte og glede av hverandre

– Vi arrangerer møter, kurs og kompetanseprogram

– Vi veileder gründere og nyetablerte

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet