Vi er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som vi mener kan være riktige for deg.

Bli med i vårt store nettverk

Vi er på mange måter en koplingsaktør mellom bedrifter, FoU og offentlige aktører, og er å betrakte som en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø i Rogaland.

Næringshagemiljøet er en god arena for å knytte og benytte nettverk. Vi tilrettelegger regelmessig for nettverksarrangement og faglig oppdatering, og arrangerer forskjellige program og kurs for bedrifter på tvers av fagområder og geografi i Rogaland.

Næringshagen har gjennom mange år også tatt initiativ til- og driftet ulike «Bedriftsnettverk» i regionen, bl.a. innen industri/produksjon, film- og kreative næringer og for mat og reiselivsbedrifter. For våre aktuelle bedriftsnettverk – se «prosjekter»

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet