Det er 40 Siva-godkjente næringshager i Norge,  som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet.

Det betyr at næringshagene mottar offentlige midler for å bistå bedrifter og gründere for å realisere sine forretningsidéer og utviklingsplaner. 

Rådgivere

Våre rådgivere er tilgjengelige for å bistå bedrifter med akkurat det de trenger for å vokse. Bedriftene betaler en egenandel, og resten betaler Siva, som en del av statens virkemiddelapparat. Da er ikke gode råd spesielt dyre!

Klynger & Nettverk

Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Næringshagene i Rogaland sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Rabatter

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir «Næringshagebedrift». Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Næringshagebedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i Næringshagen.

Hva er en Næringshage?

Bli næringshagebedrift og bli med i vårt store nettverk for næringslivet

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir det vi kaller for Næringshagebedrift. Hos oss i Næringshagen Rogaland Ressurssenter kaller vi det òg gjerne for «målbedrift». Små- og mellomstore bedrifter kan delta i programmet. Fordelen ved å bli næringshagebedrift er at en får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i Næringshagen.
Bli næringshagebedrift og virksomheten din blir en del av Næringshagen Rogaland Ressurssenter sitt nettverk for næringslivet, samt en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Ved å bli næringshagebedrift bidrar du samtidig til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og en legger grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Som en næringshagebedrift får du blant annet en årlig utviklingssamtale med en av rådgiverne våre i Næringshagen Rogaland Ressurssenter. Du får også gratis tilbud om gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver. Du får tilbud om 6 timer årlig bistand, uten ekstra kostnad, med hjelp til det du måtte ha behov for. Du får også rabatt på ordinær timepris utover disse 6 timene (Her kan du få inntil 50% rabatt, men dersom du er en nyetablert bedrift kan du få inntil 75% subsidiert pris. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, så det avtales i hvert enkelt tilfelle. Sjekk gjerne med oss hvilke priser du kan få).

Ved å være Næringshagebedrift får du også gratis deltakelse eller rabatt på alle møter, kurs, workshops, studier og andre arrangement som er i Næringshagens regi.

Du vil også få kostnadsfri profilering på Næringshagens digitale medier. Dersom det er ønskelig profilerer vi deg også på våre hjemmesider.

Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram sine Næringshagebedrifter i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger og lignende.

Skroll til toppen