Gjennom prosjektet Kvinnovasjon har vi ambisjon om å gi kvinnelige ledere og gründere nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes i næringslivet.

 

Formålet med satsingen er å:

• Øke antall kvinnelige gründere og ledere i næringslivet

• Øke antall kvinner i styre-rommet og andre fora det beslutninger tas (styrer og ledelse)

• Styrke næringslivet i regionen ved å utvide kvinne-andelen, slik at 100% av kompetansen blir tatt i bruk.

• Skape en arena for utvikling og vekst.

• Skape et nettverk til gjensidig nytte og glede for målgruppen.

Tidligere arrangement

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet