Grønn Vekst Programmet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på bærekraft og grønn vekst.

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel Eus taksonomi først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å styrke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore bedrifter jobber strategisk med bærekraft og grønn vekst. 

Vi har derfor skreddersydd Grønn Vekst programmet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter på Haugalandet med bærekraftsarbeidet. Målet er å bistå bedriftene med å utarbeide en kvalitetssikret strategi for bærekraft og grønn vekst, i tillegg til en handlingsplan for gjennomføringen av strategien og oversikt over finansieringsmuligheter. Hensikten med programmet er at det skal bidra til å skape vekst, samt øke kompetanse og innovasjonsevne. 

Grønn Vekst programmet er

•  Et samlingsbasert program som varer 4 måneder

• Har som mål å gi bedriftens ledelse nok kunnskap til å kunne utarbeide en bærekraftsstrategi

•  10 små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer på Haugalandet

•  1-3 deltakere fra hver bedrift

•  1 samling pr måned

•  Oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling

På samlingene vil det være presentasjoner fra ulike fagpersoner og bedrifter, i kombinasjon med gruppearbeid og diskusjon. En vil ta i bruk forskningsbaserte metoder, modeller og verktøy for å nå målet. Gjennom programmet utforskes også nye forretningsområder og forretningsmodeller som en kan finne i det grønne skiftet. Mellom samlingene vil en få individuell oppfølging fra Rogaland Ressurssenter. 

Over 30 bedrifter har allerede deltatt i programmet, og de kan vise til gode resultater med sitt bærekraftsarbeid i etterkant. 


Vi gleder oss derfor til å ta i mot neste kull. 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål

Anne Kristin Helgeland: Anne.helgeland@rrs.no

Rannveig Madsen: Rannveig.madsen@rrs.no

«Programmet har gitt meg en oppdatert forståelse av grønn vekst i virksomheter, hele tiden med blikk på egen bedrift. Med fokus på de ulike begreper og erfaringer fra andre bedrifter har det gitt meg økt oppmerksomhet og vilje til å gjennomføre tiltak i organisering av det grønne skiftet og hvordan dette kan løses sammen med våre medarbeidere»
Bedriftsleder på Haugalandet
«RRS GV har vært avgjørende for vårt bærekraftsarbeid. Alle verktøy og presentasjoner og konteksten de har blitt vist i, med eksempler fra den norske industrien har vært essensielle for oss og for at vi har kunnet tilegne oss kunnskap nok til å sette dette i spill for vår virksomhet. Jeg tenker at programmet nok har blitt presentert i en pedagogisk riktig rekkefølge også da det gav mer og mer mening etter hvert.»Bedriftsleder på Haugalandet​
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet