Grønn Vekst
programmet

Grønn Vekst Programmet er et ledelses– og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på bærekraft og grønn vekst.

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel Eus taksonomi først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å styrke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore bedrifter jobber strategisk med bærekraft og grønn vekst. 

Vi har derfor skreddersydd Grønn Vekst programmet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter på Haugalandet med bærekraftsarbeidet. Målet er å bistå bedriftene med å utarbeide en kvalitetssikret strategi for bærekraft og grønn vekst, i tillegg til en handlingsplan for gjennomføringen av strategien og oversikt over finansieringsmuligheter. Hensikten med programmet er at det skal bidra til å skape vekst, samt øke kompetanse og innovasjonsevne. 

Grønn Vekst programmet:

•  Et samlingsbasert program som varer 6 måneder

• Har som mål å utarbeide en bærekraftsstrategi

•  10 små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer på Haugalandet

•  1-3 deltakere fra hver bedrift

•  1 samling pr måned

•  Oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling

•  Oppstart oktober 2022

På samlingene vil det være presentasjoner fra ulike fagpersoner og bedrifter, i kombinasjon med gruppearbeid og diskusjon. En vil ta i bruk forskningsbaserte metoder, modeller og verktøy for å nå målet. Gjennom programmet utforskes også nye forretningsområder og forretningsmodeller som en kan finne i det grønne skiftet. 

Tema for samlingene:

• Det store, grønne bildet – Hva skjer i verden relatert til bærekraft? Og hva innebærer dette av risikoer og muligheter for din bedrift?

• Kartlegging av nåsituasjon og viktigste prioriteringsområder.

• Hvordan integrere bærekraft i bedriften? Miljøledelsessystem, grønne innkjøp, strategi og nye forretningsmuligheter.

• Klimaregnskap, måling og rapportering.

• Kommunikasjon, dulting og endringsledelse.

• Grønne synergier, industriell symbiose og grønne virkemidler.

 
 

Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune og SIVA.

Bedrifter som deltar betaler egenandel på NOK 10.000,- (eks. mva) for hele programmet, inkludert oppfølging fra Rogaland Ressurssenter. 


Ta gjerne kontakt for å vise din interesse i å være med i nytt program i 2023

Se videoer av tidligere deltakere fra Grønn Vekst Programmet fortelle om sine erfaringer fra programmet. 

Vi lykkes når bedriften din lykkes!

Skroll til toppen