Grønn Vekst Programmet er et ledelses– og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på bærekraft og grønn vekst.

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel Eus taksonomi først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å styrke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore bedrifter jobber strategisk med bærekraft og grønn vekst. 

Vi har derfor skreddersydd Grønn Vekst programmet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter på Haugalandet med bærekraftsarbeidet. Målet er å bistå bedriftene med å utarbeide en kvalitetssikret strategi for bærekraft og grønn vekst, i tillegg til en handlingsplan for gjennomføringen av strategien og oversikt over finansieringsmuligheter. Hensikten med programmet er at det skal bidra til å skape vekst, samt øke kompetanse og innovasjonsevne. 

Grønn Vekst programmet:

•  Et samlingsbasert program som varer 4 måneder

• Har som mål å utarbeide en bærekraftsstrategi

•  10 små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer på Haugalandet

•  1-3 deltakere fra hver bedrift

•  1 samling pr måned

•  Oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling

På samlingene vil det være presentasjoner fra ulike fagpersoner og bedrifter, i kombinasjon med gruppearbeid og diskusjon. En vil ta i bruk forskningsbaserte metoder, modeller og verktøy for å nå målet. Gjennom programmet utforskes også nye forretningsområder og forretningsmodeller som en kan finne i det grønne skiftet. Mellom samlingene vil en få individuell oppfølging fra Rogaland Ressurssenter. 

Over 20 bedrifter har allerede deltatt i programmet, og de kan vise til gode resultater med sitt bærekraftsarbeid i etterkant. Vi gleder oss derfor til å ta i mot neste kull. 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål

Anne Kristin Helgeland: Anne.helgeland@rrs.no

Rannveig Madsen: Rannveig.madsen@rrs.no

Vi lykkes når bedriften din lykkes!

Skroll til toppen