Finansiering og støtteordninger

Vi er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse– og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.

Vi er en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø i Rogaland, og landet forøvrig.

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse økt verdiskapning gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative Næringsmiljø. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din bedrift.

Næringslivet har handlekraften, forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. VRI Rogalands oppgave er å sørge for at disse aktørene samarbeider og kommuniserer godt.

Skattefunn er skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling. Skattefradraget for små- og mellomstore bedrifter er 20%. Kontakt din næringshage om du vil ha hjelp til å vurdere utviklingsprosjekt og råd før du skal skrive søknad.

Norske bedrifter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Forskningsrådet finansierer forskningsprosjekter for norsk næringsliv for 9 milliarder kroner årlig. Her kan du finne relevante utlysninger, retningslinjer og søknadshjelp.

Næringshagene i Norge er et medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene. For oss er dette et av våre viktigste nettverk for faglig påfyll og engasjement.

Validé er Rogalands inkubator med avdelinger både i Stavanger, på Haugalandet og i Dalane. De hjelper gründere og bedrifter som har forretningsidéer med stor innovasjonshøyde med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk.

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland, som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune.

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en del av

Skroll til toppen