Rogaland Ressurssenter kan hjelpe din bedrift med digitalisering. Vi har utviklet flere kompetanseprogrammer innen dette for å støtte din virksomhets utvikling.

Digital omstilling kan beskrives som en prosess der virksomheten bruker data og digitale teknologier til å endre hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre produkter eller tjenester, jobber mer smidig og effektivt eller skaper helt nye produkter eller tjenester.

 

Vårt fokus er å forenkle digitaliseringsprosessen for bedrifter som synes alt kan virke overveldende. Vi ønsker å gjøre det enkelt og praktisk ved å tilby spesifikke verktøy samt hjelp med kvalitetssikring.

Vi ønsker å bistå med kompetanseheving i form av kurs og konferanser, samt en-til-en bedriftsrådgivning.

Programmet går over 4 samlinger og er satt sammen av faglige foredrag, erfaringsdeling og workshops. Inkludert i programmet er kartlegging av bedriftens digitale modenhet og kompetanse som danner underlaget for en ny strategi. 
Tema for foredragene er blant annet synlighet på nett, datainnhenting og -analyse, automatisering og datasikkerhet. Mellom samlingene får deltakerbedriftene individuell oppfølging. 
Dette er et program for produksjonsbedrifter som ønsker å digitalisering, automatisere og/eller robotisere deler av eller hele produksjonsprosessen. 
Gjennom programmet vil du få kunnskap om ulike mulige teknologier for en mer effektiv (og kostnadseffektiv) produksjon, og veiledere i programmet vil bidra til å finne aktuelle virkemidler for å realisere prosjektene.
 
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet