Grønn Vekst Programmet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter hvor målet er å utarbeide en digital strategi og veikart for digitalisering.

Digital omstilling kan beskrives som en prosess der virksomheten bruker data og digitale teknologier til å endre hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre produkter eller tjenester, jobber mer smidig og effektivt eller skaper helt nye produkter eller tjenester. 

Programmet går over 4 samlinger og er satt sammen av faglige foredrag, erfaringsdeling og workshops. Inkludert i programmet er kartlegging av bedriftens digitale modenhet og kompetanse som danner grunnlaget for en nye strategi. Tema for foredragene er blant annet synlighet på nett, datainnhenting og -analyse, automatisering og datasikkerhet. 

Programmet er utarbeidet blant annet i samarbeid med Digital Norway. 

Digital vekst er

•  Et samlingsbasert program som varer 4 måneder

• Har som mål å gi bedriftens ledelse nok kunnskap til å kunne utarbeide en digital strategi

•  10 små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer på Haugalandet

•  1-3 deltakere fra hver bedrift

•  1 samling pr måned

•  Oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling

På samlingene vil det være presentasjoner fra ulike fagpersoner og bedrifter, i kombinasjon med gruppearbeid og diskusjon. En vil ta i bruk forskningsbaserte metoder, modeller og verktøy for å nå målet. Gjennom programmet utforskes også nye forretningsområder og forretningsmodeller som en kan finne i det digitale skiftet. Mellom samlingene vil en få individuell oppfølging fra Rogaland Ressurssenter.  

Vi gleder oss derfor til å ta i mot neste kull. 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål

Jan Thore Lippestad: Lippestad@rrs.no

Rannveig Madsen: Rannveig.madsen@rrs.no

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet