Arrangement

GRØNN VEKST PROGRAMMET

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel EUs taksonomi, først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å øke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore …

GRØNN VEKST PROGRAMMET Read More »

Økt samarbeid kan gi nye kommersielle muligheter for filmbransjen på Haugalandet

Filmrederiet AS er et bransjenettverk av aktører innen film- og filmproduksjon på Haugalandet. Selskapet er stiftet av 10 filmselskap og andre aktører innen næringen. Filmrederiet fikk nylig innvilget full støtte fra Innovasjon Norge til hovedprosjektet med å bygge et filmbransjenettverk på Haugalandet. Et slikt nettverk vil ha en stor innvirkning på utvikling av bransjen i …

Økt samarbeid kan gi nye kommersielle muligheter for filmbransjen på Haugalandet Read More »

Norsk katapult

Gjør veien fra idè til marked kortere!

BLI KJENT MED NORSK KATAPULT I Nyskapingsuka, den 29. oktober kl 10.00, inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om Norsk Katapult. Norsk Katapult ble etablert i 2018 av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri.Katapult-sentrene gjør det enklere …

Gjør veien fra idè til marked kortere! Read More »

Workshop – Robotikk og smarte sensorer, 6. februar

  ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET! VED Å MELDE DEG PÅ LINKEN UNDER VIL VI SETTE DEG OPP PÅ VENTELISTE. Hva er egentlig en robot og autonom transport? Hvilke muligheter ligger det i å bruke smarte sensorer? Hvordan kan jeg nytte denne teknologien i min bedrift? Vi inviterer til Workshop med Roboter, autonome transportmiddel og smarte sensorer …

Workshop – Robotikk og smarte sensorer, 6. februar Read More »

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring

I samarbeid med AOF Vestland og Karmøy Næringsråd forsøker vi å lage et konsept for kompetanseheving i små/mellomstore bedrifter, og gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan vi få tilskudd til opplæringsmidler. Kriteriene for å benytte seg av tilbudet er at det kun er ansatte som ikke har fullført høyere utdanning som kan delta, dvs at personer som har …

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring Read More »

Rull til toppen