Vekstprogram for reiselivsnæringen

Vi inviterer reiselivsnæringen til et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke. Dette er et samarbeid mellom Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst, Medvind Næringshage, Destinasjon Haugesund & Haugalandet. Programmet er delfinansiert av Rogaland Fylkeskommune Innovasjon Norge og SIVA.

Mål for programmet
Bedriftene som deltar lærer nye og spennende måter å jobbe med omstilling, innovasjon og produktutvikling, der også prinsipp for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og lønnsomme opplevelser i egen bedrift. Hva er trendene og drivkreftene i opplevelsesøkonomien og bærekraftige opplevelser. Hva skal til for at nettopp din bedrift blir attraktiv for lønnsomme gjester.

Vekstprogrammet har en praktisk tilnærming og deltakerne vil arbeide med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil deltakerne ha tilgang til en egen forretningsutvikler fra næringshagen som skal bidra til at bedriften får etablert en bærekraftig vekstplan for sin bedrift.

Hvem passer programmet for?
Ledere og/ eller andre nøkkelpersoner i små og mellomstore reiselivsbedrifter med helårsdrift eller som har ambisjoner om tilbud heile året.

Gjennomføring
Programmet går over 4 samlinger á 2 dager, og inkluderer «Opplevelseskurset» til Innovasjon Norge. Første samling blir 15-16.mars i Haugesund. Det er Pål Medhus fra Høve Støtt som leder oss gjennom denne samlingen.

1.samling (Mars): Opplevelseskurset som omhandler opplevelsesøkonomi
På opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

Hva lærer du?

  • En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
  • En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling
  • Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser

Opplevelseskurset har et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, og en praktisk tilnærming. Du lærer om ti praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv.

2.samling: Bærekraftig reiseliv og utvikling av egen bedrift
På denne samlingen vil bærekraft og utvikling av egen bedrift stå i fokus. Laila Steine fra Suldal Vekst har gjennom mange år arbeidet med reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og forretningsutvikling individuelt med aktører i reiselivet, og vil være en av foredragsholderne.

Det blir også fokus på hvordan vi jobber med forretningsmodell og videreutvikling av egen bedrift. Rogaland Ressurssenter introduserer deltakerne for en rekke gode verktøy som vi skal benytte videre utover i programmet.

3.samling: Produktuvikling, prising, pakketering & markedsføring og salg
Ved 3. samling får vi med oss Børre Berglund fra 2469 Reiseliv og representanter fra Destinasjonsselskapet Haugesund/Haugalandet, og her blir det bl.a. fokus på:
– Markedssituasjonen etter covid-19
– Metodikk for produktutvikling og pakketering, inklusive egenaktivitet
– Hvordan sette riktig pris? Utarbeidelse av kalkyler, bruk av kalkylemodell
– Krav til effektiv markedsføring og dsitribusjon
– Salg (Nysalg, mersalg, krysssalg og gjensalg)

4. samling: Utvikling av egen bedrift og siste del av opplevelseskurset.
På denne siste samlingen kommer Pål Medhus tilbake, og vi gjennomfører siste del av opplevelseskurset. Avslutningsvis, siste dag, blir det igjen fokus på videreutvikling av egen bedrift. Deltakerne oppfordres til å jobbe frem en vekstplan for videre vekst.

Vekstplanen skal inneholde:

  • Bærekraftige vekstmål (hovedmål og delmål)
  • Beskrivelse av markedet
  • Beskrivelse av initiativ, ressursbehov og evt. konsekvenser for driften ved gjennomføring
  • Forventede effekter av innsatsen
  • Behov for intern utvikling (kompetanse evt andre ressurser)
  • Handlingsplan og forslag på organisering av vekstarbeidet
  • Forankring internt i organisasjonen

Forretningsutviklere fra næringshagen bistår bedriftene underveis, både før, mellom og i etterkant av samlingene.

Hva koster det?
Programmet har en verdi på ca 40 000,- men kun en egenandel på 5000,- per bedrift. Det er maksantall på 20 deltakere så her er det første mann til mølla!

Skroll til toppen