Styrepuls – kompetanseprogrammet for styrearbeid i tidligfase- og vekstselskaper

I samarbeid med Validé Haugeundregionen setter vi opp «Styrepuls» – et kompetanseprogram for styrearbeid i tidligfase- og vekstselskaper.

Styrearbeid i oppstarts- og vekstselskaper er både givende og krevende. Det er mangelfull styreerfaring i et univers med skiftende faser og mange fallgruver. Med bakgrunn i behov for økt styrekompetanse og flere dyktige og motiverte styrekandidater, lanserer vi et intensivt og praktisk styrekurs i oktober.

FORELESERE:
Samarbeidspartnere fra Deloitte Advokatfirma AS, KPMG, PWC og Fremje gir oss solid faglig innhold, sammen med erfarne gjesteforelesere på hver modul.

«I oppstarts- og tidligfaseselskaper handler det om å overleve og levere til neste milepæl. Da blir styret sin rolle også annerledes.»
WENCHE TEIGLAND

INNHOLD:
– Styrets plikter og ansvar, organisatorisk plassering og overordnede funksjoner, økonomi og rapportering, nøkkeltallsforståelse. Roller og kjøreregler. Styreprotokoller.
– Det verdiskapende styrearbeidet. Strategisk forretningsutvikling og styring. Dynamikk i styret. Team og tillit.
– Vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler. Styreinstruks. Bonus, opsjoner og aksjeprogram. Kapitalinnhenting. Den krevende og farefulle veksten ”Chapter 11”. Styreforsikring.
– Styrets ansvar for immaterielle verdier, GDPR, cybersikkerhet og bærekraft. Kommunikasjon og omdømme. Styresammensetning, rekruttering og posisjonering av deg som styrekandidat. Praktiske verktøy.
– Vi setter sammen fiktive styrer og jobber med praktiske case.

«Det er en bratt læringskurve å sitte i et startup-styre. Det oppstår til tider svært utfordrende problemstillinger og det kan være krevende; men belønningen overstiger langt innsatsen.»
LAURITZ EIDESVIK

TID/DATOER:
Tirsdag 1. oktober kl. 13-18
Onsdag 2. oktober kl. 13-18
Mandag 14. oktober kl. 13-18
Tirsdag 15. oktober kl. 13-18
Hver modul avrundes med felles måltid og nettverksbygging (starter 18.00, inkludert i pris).

STED:
Nordsjø kontorpark, Kvaløygata, 5537 Haugesund

PRIS:
Kr 16 000,- pr. deltaker.
Innovasjonsstøtte og prioritert plass gis til bedrifter som har avtale med inkubator eller næringshage.

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER.

HVEM PASSER KURSET FOR:
Gründere og etablerte bedrifter med vekstambisjoner, investorer, andre som vil bygge styrekompetanse for krevende og verdiskapende styreposisjoner.

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
aase@validehaugesund.no, tlf 932 45566
rikke@validehaugesund.no, tlf 922 42186
anne.helgeland@rrs.no, tlf 456 14565

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet