Styrekurs

Digitalt styrekurs med BI: En fremtidsrettet styrefunksjon, 3 seminarer

 

Gjennom våren arrangerer vi sammen med BI og Næringshagene i Norge  3 Digitale styrekurs. Dette er seminarer som har fokus på utvikling av virksomheter gjennom styret som ledelsesressurs – verdiskaping – helhetlig og god kontroll, og styret som en kompetanseressurs. Med andre ord å utvikle en fremtidsrettet styrefunksjon, spesielt med fokus på små- og mellomstore bedrifter.

Seminarene er rettet mot styreledere/styremedlemmer, daglig leder / ledere og nøkkelressurser i små og mellomstore – bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til å utvikle styret – styrets arbeid og utviklingen av bedriften.

I tillegg til nødvendig søkelys og referanse til gjeldende lov og regelverk for styrets arbeid fokuserer seminarene på styret som en positiv utviklingsressurs for bedriften.

Kursinnhold:

  1. Styrets rolle og styret som ressurs er i stor endring
  2. De formelle aspekter ved styret og styrearbeidet og styrets kontrollfunksjon
  3. Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

Kursene arrangeres:

  • 24. mars kl 0900 – 11.00
  • 10. mai kl 0900 – 11.00
  • 31. mai kl 0900 – 1100.

Hovedinnholdet i seminarene:

Digitalt seminar 1 – Styrets rolle og styret som ressurs er i stor endring

·       Aktualisering og generelt om ledelse – styring – organisering og utvikling av bedriften

·       Det aktive styret – fra passivt og kontrollfokusert til aktivt og verdiskapende

·       Styret som ledelsesressurs

·       Utviklingsressurs mot det digitale skiftet – CSR – miljø og bærekraft

·       Sammensetning av styret og styret som team

Påmelding til seminar 1 her

 

Digitalt seminar 2 – De formelle aspekter ved styret og styrearbeidet og styrets kontrollfunksjon

·       Aksjelovens sentrale bestemmelser – Sentrale formelle sider ved styrearbeidet

·       Styrets og daglig leders rolle – funksjon – oppgaver – ansvar

·       Styrets kontrollfunksjon – denne er ikke som vi gjerne tror den skal være

·       Økonomi og risikostyring

Påmelding til seminar 2 her

 

Digitalt seminar 3 – Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

·       Effektiviseringens forbannelse – «Å spare seg til fant»

·       Markedet forsterkes mot å ha offensive leverandører som tilfører utvikling

·       Innovasjon er ikke bare nye produkter og teknologi

·       Styrets arbeid med strategi og strategiprosessen

·       Forsvarlig organisering og virksomhetsdesign

Påmelding til seminar 3 her

 

Deltagerne vil få forelesningsmateriell og noen praktiske verktøy knyttet til tematikken.

Boken Styrearbeid, styreutvikling og styreledelse med tilhørende omfattende stor verktøykasse anbefales.

Foreleser er høyskolelektor ved BI Frode Solberg; https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-for-rettsvitenskap-og-styring/frode-solberg/

Bedrifter som er målbedrifter i Næringshagen deltar gratis.

 

Skroll til toppen