Informasjonsmøte – Digifab

Kompetansenettverk for SMB produksjonsbedrifter

Digifab er et samarbeidsprosjekt mellom næringshagene Rogaland Ressurssenter og Suldal Vekst, og er rettet mot SMB produksjonsbedrifter på Haugalandet og Ryfylke. Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap og forståelse for digital omstilling hos deltakerbedriftene, og dessuten hjelpe de med å vurdere og implementere konkrete tiltak for digital omstilling i bedriftene deres.
I løpet av prosjektet vil deltakerbedriftene få mulighet til å delta på studieturer til ekspertmiljø, besøk hos bedrifter som har gjennomført digital omstilling, videreutvikling av veikart for digitalisering sammen med forrentingsutviklere, og nettverksmøte. Det vil også være mulighet for at ekspertise fra Norsk Katapult innen digitalisering og robotisering kommer til regionen for å kartlegge muligheter i produksjonen hos bedriftene.
Gjennom deltakelse i Digifab kan bedriftene få økt konkurransekraft og vekst gjennom digital omstilling, og dessuten styrke regionen som en attraktiv og kunnskapsrik arena for digital omstilling og produksjon.
Prosjektet har oppstart februar 2023.
Ta kontakt for mer informasjon
Skroll til toppen