Frokostmøte – Norsk Katapult

Tid: 8.april 2021 kl. 08.30
Sted: Rogaland Ressurssenter, Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes

Arrangementet er gratis.

 

Norsk Katapult

Gjør veien fra ide til marked kortere!
Bli kjent med Norsk Katapult
Norsk Katapult ble etablert i 2018 av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og  med mindre risiko.
Katapult sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
Næringshagene samarbeider tett med katapultsentrene om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp via katapult- ordningen. På dette møtet vil du bli bedre kjent med ordningen, hvilke fagområder de ulike katapultsentrene representerer og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig for å benytte deres tjenester.
Skroll til toppen