Digital Vekst program

Digital Vekst er nå i gang, men sett deg gjerne opp på liste for neste program ved å melde din interesse til Bente.baugsto@rrs.no allerede nå 🙂 

 

Vi lanserer helt nytt vekstprogram, og inviterer bedrifter som ser behov for å øke sin digitale kompetanse, hvor målet er å utarbeide en strategi for digital omstilling.

Digital omstilling kan beskrives som en prosess der virksomheten bruker data og digitale teknologier til å endre hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre produkter eller tjenester, jobber mer smidig og effektivt eller skaper helt nye produkter eller tjenester.​

Programmet går over 4 samlinger og er satt sammen av faglige foredrag, erfaringsdeling og workshops. Inkludert i programmet er kartlegging av bedriftens digitale modenhet og kompetanse som danner underlaget for en ny strategi. Tema for foredragene er blant annet synlighet på nett, datainnhenting og -analyse, automatisering og datasikkerhet. Mellom samlingene får deltakerbedriftene få individuell oppfølging.

Programmet er utarbeidet blant andre i samarbeid med Digital Norway.

 

Digital Vekst kort fortalt:

  • et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram med mål om å utarbeide digital strategi og veikart for digitalisering.
  • Det er samlingsbasert, med foredrag/kompetanseheving, gode verktøy, workshops
  • Individuell veiledning mellom samlingene
  • 4 samlinger / 1 samling pr. mnd. fra februar-mai 24
  • 10 virksomheter pr program
  • Bedrifter som deltar betaler en egenandel på kr. 10.000.​
Skroll til toppen