DigiFab – oppstart våren 2021

20.april 2021 starter vi programmet «DigiFab». Dette er et program for produksjonsbedrifter som ønsker å digitalisere, automatisere og/eller robotisere deler av eller hele produksjonsprosessen. Gjennom programmet vil du få kunnskap om ulike mulige teknologier for en mer effektiv (og kostnadseffektiv) produksjon, og veiledere i programmet vil bidra til å finne aktuelle virkemidler for å realisere prosjektene.

Rull til toppen