Digifab 2

DigiFab er et program for digitalisering i SMB produksjons-bedrifter, hvor målet er at flere bedrifter skal ta i bruk ny teknologi for å bli mer konkurransedyktige.

Deltakere i programmet vil få mulighet til å være med på studiebesøk til industribedrifter som ligger langt fremme innen Industri 4.0, og første stopp går til Haugstad Møbel og Aarbakke på Jæren 19.april.

Videre i programmet blir det også tilrettelagt for nettverkssamlinger og kompetanseheving med aktuelle tema, blant annet innen smart eløsninger for energieffektivisering, Lean- og digitalisering, bærekraft og klimarapportering, robotisering og smarte sensorer og muligheter innen bruk av stordata og kunstig intelligens.

Ikke minst blir det mulighet for bedriftene å få besøk fra ekspertise innen Industri 4.0 som kan bistå med å kartlegge muligheter for smarte løsninger i eksisterende fabrikk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Rogaland Ressurssenter og Suldal Vekst og produksjonsbedrifter fra hele regionen ønskes velkommen til å delta
DigiFab 2 finansieres av Rogaland Fylkeskommune og SIVA. Bedrifter som deltar betaler en egenandel.

Gjennom deltakelse i DigiFab kan bedrifter få økt konkurransekraft og vekst gjennom digital omstilling og dessuten styrke regionen som en attraktiv og kunnskapsrik arena for digital omstilling og produksjon.

Skroll til toppen