Bærekraft for bygg

Novaform Haugesund i samarbeid med Rogaland Ressurssenter tilbyr aktører i byggnæringen en arena for å øke kunnskap om bærekraft for bygg og byggeprosjekter, slik at vi sammen bidrar til lavere klimautslipp. Med Rogaland Fylkeskommune som bidragsyter tar vi initiativ til kompetanseheving innen bærekraft i byggeprosjekter. Vi arrangerer derfor kurs hvor små og mellomstore bedrifter på Haugalandet kan delta sammen med Novaform.

Kursoversikt:

• Klimagassregnskap innføring (bygg) v/Rolf Hagen og Anne Solgaard 20.april.2022 (kl 09-16). Oppmøte kl 0830

• BREEAM NOR innføringskurs v/John Henry Schieldrop 1.juni.2022 (kl 10-16). Oppmøte kl 0930.

• BREEAM NOR Prosjektleder kurs v/John Henry Schieldrop 2.juni.2022 (kl 09-16). Oppmøte kl 0830.

• BREEAM NOR In Use innføringskurs v/Evija Izaka 14.juni.2022 (kl 10-16). Oppmøte kl 0930.

Kursholder: Grønn Byggallianse (https://byggalliansen.no/kurs/)

Kurssted: Nordsjø Kontorpark, Kvaløygata 3, 5537 Haugesund

Pris: kr 1.500,- pr. deltaker pr. kurs – kursavgift inkluderer lunsj (normalpris ca. kr 4.500 – 6.500 pr. BREEAM kurs, klimagasskurs ca. kr 2.700 – 4.000,- pr kurs)

Dette er en unik mulighet for kursing innen bærekraft for bygg. Mer miljøeffektive byggemetoder ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, kan bidra til attraktive leietakere som har stort fokus på bærekraft og miljø. Samtidig kan økt kunnskap om bærekraft gi eksempelvis rimeligere finansieringsmuligheter og økt konkurransekraft for din bedrift. Kursene er i tillegg en god arena for nettverksbygging. Det er begrenset med antall kursplasser, så vi tilrettelegger for at flest mulig bedrifter får delta på relevante kurs. Deltakerne får kursbevis for deltakelse på kursene Klimagassregnskap (bygg) og BREEAM NOR Innføring.

Påmelding til: Ingrid Kvassheim (ik@novaform.no , mob.: 922 51 824)

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet