mars 2023

På «VekstSporet» av bærekraft og grønn vekst

Garnius.no AS har det siste halve året deltatt i vårt “Grønn vekst program”, hvor målet er å få kunnskap og bistand til å utarbeide en bærekraftstrategi for selskapet. I den forbindelse ønsket Garnius å ha en workshop som kunne involvere flere av avdelingene internt i bedriften, og Rogaland Ressurssenter bistod og veiledet gruppen gjennom dette […]

På «VekstSporet» av bærekraft og grønn vekst Read More »

DigiFab 2

12 lokale produksjonsbedrifter deltok i 2022 i pilotprogrammet DigiFab. Flere får nå muligheten til å være med i fortsettelsen… DigiFab er et program for digitalisering i SMB produksjons-bedrifter, hvor målet er at flere bedrifter skal ta i bruk ny teknologi for å bli mer konkurransedyktige. Gjennom 6 samlinger i 2022 fikk bedriftene kunnskap om muligheter

DigiFab 2 Read More »

Skroll til toppen