GRØNN VEKST PROGRAMMET

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel EUs taksonomi, først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å øke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore bedrifter jobber strategisk med bærekraft og grønn vekst.

Vi har derfor skreddersydd Grønn vekst programmet for å hjelpe små og mellomstore bedrifter på Haugalandet med bærekraftsarbeidet. Målet er å bistå bedriftene med å utarbeide en kvalitetssikret strategi for bærekraft og grønn vekst, i tillegg til en handlingsplan for gjennomføringen av strategien og oversikt over finansieringsmuligheter. Hensikten med programmet er at det skal bidra til å skape vekst, samt øke kompetanse og innovasjonsevne i små og mellomstore bedrifter på Haugalandet.

Kort om grønn vekst programmet:

 • Samlingsbasert program som varer 6 måneder
 • 10 små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer på Haugalandet
 • 1-3 deltakere fra hver bedrift
 • 1 samling i måneden
 • Oppgaver og individuell oppfølging mellom hver samling
 • Oppstart januar 2022

På samlingene vil det være presentasjoner fra ulike fagpersoner og bedrifter, i kombinasjon med gruppearbeid og diskusjon. En vil ta i bruk forskningsbaserte metoder, modeller og verktøy for å nå målet. Gjennom programmet vil en også kunne utforske nye forretningsområder og forretningsmodeller som en kan finne i det grønne skiftet.

Tema for samlinger:

 • Det store, grønne bildet – Hva skjer i verden? Og hva innebærer dette for din virksomhet?
 • Kartlegging av nåsituasjon og viktigste prioriteringsområder
 • Bærekraft og lønnsomhet, grønne innkjøp, strategi, sirkulærøkonomi og nye forretningsmuligheter
 • Klimaregnskap, måling og rapportering
 • Grønnvasking, kommunikasjon og dulting
 • Grønne synergier, industriell symbiose og grønne virkemidler

Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune og Siva. Bedrifter som deltar betaler egenandel på NOK 10.000,- (ekskl. mva) for hele programmet, inkludert oppfølging fra Rogaland Ressurssenter.

Ved interesse for deltakelse kontakt Ineke de Rezende, tlf. 982 95 147 / epost: ineke@rrs.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen