GRØNN VEKST PROGRAMMET

I kjølvannet av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål øker stadig presset på næringslivet til å bli mer bærekraftig. Selv om flere av de grønne virkemidlene, som for eksempel EUs taksonomi, først påvirker store bedrifter, vil de også raskt påvirke små og mellomstore bedrifter. For å øke konkurransekraften er det derfor avgjørende at også små og mellomstore …

GRØNN VEKST PROGRAMMET Read More »