Vi får økt støtte fra SIVA!

 

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av landets 40 næringshager, som årlig får tilskudd fra staten gjennom Selskapet for Industrivekst (SIVA), som gjør at vi kan tilby tjenestene våre til en subsidiert kostnad. Dette gjør vi gjennom det nasjonale næringshageprogrammet. Dette kan både små og mellomstore bedrifter søke om å bli en del av. 

Tjenestene vi kan tilby våre “målbedrifter” er; bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer, markedsplanlegging, nettverksbygging, finansiering, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver. 

Vi som næringshage skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave vi har er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer samt det offentlige virkemiddelapparatet. 

Vi blir målt på veksten som skjer i bedriftene, det vil si at når bedriftene vi jobber med lykkes, så lykkes vi også. Vi har per dags dato over 70 bedrifter med i programmet, spredd over hele Haugalandet. Dette er bedrifter av ulik størrelse og i ulike bransjer. 

Vi er nå så heldige at vi “har rykket opp en divisjon”, og dermed får økt tilskudd fra SIVA og Rogaland Fylkeskommune fra 2021, som betyr at vi har mulighet til å kunne ta enda flere bedrifter inn i næringshageprogrammet. 

Vi takker for tilliten, og gleder oss til året som kommer!

 

Skroll til toppen