GRUNDERPAKKEN KORT OPPSUMMERT

 

Nylig kom detaljene rundt grunderpakken på fem milliarder kroner som blant annet har som mål å styrke grunderer og vekstbedrifter. Pakken er lansert for å sikre at innovasjon- og omstillingsprosjekt blir gjennomført også gjennom koronakrisa når andre finansieringsmoglegheiter er avgrensa.

Hva er grunderpakken?

Grunderpakken er lansert av Regjeringen for å sikre at en holder fram med utvikling av et bærekraftig og innovativt næringsliv også gjennom denne perioden der norske næringer er sterkt preget av korona-pandemien vi nå står i. Dette har de gjort ved å etablere en pakke på totalt fem milliarder kroner som er fordelt på ulike tjenester. Flere eksisterende tjenester for grundere og vekstbedrifter er utvidet og oppdatert, og to nye tjenester har blitt introdusert.

Nye tjenester:

  • Tilskudd til kommersialisering – fase 2
  • Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Utvidede tjenester:

  • Markedsavklaringstilskudd
  • Oppstartslån
  • Tilskudd til kommersialisering – fase 1
  • Innovasjonslån
  • En kombinasjon av andre tjenester

Du kan lese mer om alle tjenestene på Innovasjon Norge sine sider her.

Hvordan søker en?

Søknadsportalene er nå åpnet. Dette gjør en ved å gå inn på den aktuelle tjenestene for din bedrift, og fylle inn skjemaet som ligger digitalt.

Kriteriene for å søke er fortsatt de same som tidligere. Dette kan en lese mer om her.

Hvordan kan en få hjelp i søknadsprosessen?

På Innovasjon Norges sider får du tilgang til webinar og andre opplysningskilder hvor de går gjennom endringene og de nye tjenestene. Dette kan vera en god måte å starte for å hente mer informasjon og få en oversikt over hvilke muligheter som er tilgjengelig for din bedrift. Webinaret finn du her.

Innovasjon Norge har også utvidet sin mentortjeneste og tilbyr bedrifter inntil 10 timer med akutt hjelp. Trykk her for å lese mer om mentorordningen.

Rogaland Ressurssenter er også til hjelp som støtte og samtalepartner for din bedrift. Gjennom Næringshageprogrammet er vi klar. Kontakt oss på anne.helgeland@rrs.no

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet