Verktøy for vekst

 

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, vi bidrar med vekst- og omstillingsarbeid, og vi bistår både nye- og veletablerte firma.  Våre tjenester er i stor grad finansiert av det offentlige, og våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale, om fokuset bare blir rettet mot riktige områder og aktiviteter.
Vårt eget verktøy «VekstSporet» er en strukturert metode for bevisstgjøring av hvor skoen trykker i din bedrift, samtidig som den definerer og prioriterer tiltak for å realisere konkret innovasjon og vekst.

I VekstSporet samler man bedriftens nøkkelpersoner for dyptpløyende samtaler og kartlegging og

bevisstgjøring av bedriftens ståsted. Med utgangspunkt i fem veksttavler, blir det klart hvor skoen trykker,

og hva som må initieres og prioriteres for å realisere vekst.

 

Bedriften velger selv hvilken av de fem vekst-tavlene det er relevant å gå i dybden på:
• Ledelse, organisasjon og strategi
• Salg og markedsføring
• Produkter/tjenester, utvikling og FoU

• Internasjonale muligheter

• Digitalisering

Selve prosessen tar bare tre timer, og bedriften får i etterkant en analyse og en rapport
med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale på epost: anne.helgeland@rrs.no eller telefon: 45 61 45 65.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet