Kontantstøtte til bedrifter og hjelp fra Næringshagen

 

Regjeringen har lagt frem en rekke krisepakker til næringslivet den senere tiden. Sist ut er «kontantstøtten», hvor bedrifter som har opplevd betydelig nedgang på grunn av koronaviruset få tilskudd til faste utgifter.

Den omtalte kontantstøtten gir bedriftene 20 milliarder i måneden ut mai. Bedriftene som har krav på denne støtten må kunne dokumentere et fall i omsetningen på minst 30 prosent, som en ren konsekvens av den økende korona-smitten.

Bedriftene som er stengt ned av staten trenger bare å dokumentere 20 prosent inntektsfall for mars måned for å kunne søke om å få dekket inntil 90 prosent av faste kostnader. 

Øvrige bedrifter får en dekningsgrad på 80 prosent, i tillegg til en egenandel på 10 000,- 

Minstebeløp som vil bli støttet er 5000 kroner i måneden, og maksimalbeløpet er satt til 30 millionar i måneden. Bedriftene kan få kompensasjon for utgifter som leige av lokaler, oppvarming, vann og avløp, leige av maskiner, rådgivningstjenester som regnskap forsikringspremier. Komepensasjonen skal settes i verk for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen komme i gang så raskt som mulig etter påske, søknadsportalen åpner 17. april. 

Vi i Næringshagen får mange henvendelser om dagen. Vi har erfart gjennom mange kriser at turbulente tider vil gå over, og en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over. Det er lurt å drøfte  problemstillingene en nå har kommet opp i med en utenforstående som har forståelse for bedriftens situasjon.  

Næringshagen kan hjelpe lokale bedrifter med å håndtere de ulike støtteordningene fremover og gi rådgivning og veiledning gjennom den vanskelige tiden.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

  • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
  • Økonomi- og likviditetsplanlegging 
  • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
  • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
  • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
  • Markedsavklaring og kommunikasjon

Er din bedrift målbedrift i Næringshagen eller ønsker du å bli det? (søknadsskjema finner du her)

Du vil i så fall få tilgang til gratis rådgivning i en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby inntil 3 timer for å kartlegge situasjonen og bidra med «førstehjelp», med mulighet for mer.

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet