Nettmøte med Næringshagen Rogaland Ressurssenter 2. april

 

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor svært krevende situasjoner nå. Det er mange ulike problemstillinger en må ta stilling til som f.eks klarer bedriften å betale lønn og regninger og må en permittere? Det er også stor usikkerhet rundt markedssituasjonen fremover.

Nye krisepakker fra regjeringen kommer på løpende bånd, men mange er usikre på om bedriften kan nytte seg av de ulike ordningene og hvilke kriterier som gjelder.

Torsdag 2. april arrangerer vi nettmøte med Næringshagen og vil orientere om ulike virkemidler og hjelp vi kan bistå med.

For å delta ved nettmøte vennligst meld deg på HER

Gratis rådgivning til bedrifter

Vi vet at dette vil gå over og at en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over. Det er lurt å drøfte denne typen problemstillinger med en utenforstående som likevel har forståelse for bedriftens situasjon.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

  • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
  • Økonomi- og likviditetsplanlegging 
  • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
  • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
  • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
  • Markedsavklaring og kommunikasjon

Er du målbedrift i Næringshagen eller ønsker du å bli det?

Du vil i så fall få tilgang til gratis rådgivning i en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby 2-3 timer, med mulighet for mer.

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Du kan søke om å bli tatt opp i næringshageprogrammet HER

Skroll til toppen