Koronatider – vi er her for bedriftene

 

Vi i Næringshagen ønsker å bistå bedriftene i krisen, og være en ressurs- og sparringpartner i disse urolige tider.

Vi jobber tett opp mot Siva, Næringshagene i Norge, fylkeskommunen og kommunene for å kunne støtte opp om bedrifter og næringslivet i regionen vår. Situasjonen er ny for alle, det skjer endringer hver dag, og det er stadig ny informasjon og nye tiltak for å støtte opp om næringsliv og aktiviteter.  Vi vil følge med for å tilgjengeliggjøre virkemidler som skal få næringslivet gjennom denne krevende perioden, og vil forsøke å veilede og bistå så godt det lar seg gjøre.

Vi har som mange andre hjemmekontor inntil videre, men vil være tilgjengelig som samtalepartner på telefon og videokonferanse fremover, så ta kontakt ved behov eller andre tiltak vi kan bistå bedrifter med. 

Kontaktinfo:

Bjørn O Madsen: Tlf. 970 40 012, epost: madsen@rrs.no

Jan Thore Lippestad: Tlf: 975 69 747, epost: lippestad@rrs.no

Anne Kristin Helgeland: Tlf: 456 14 565, epost: anne.helgeland@rrs.no

 

Under har vi satt opp en oversikt over kilder til informasjon som nå er relevant for næringslivet:

  

NYTTIG INFO FRA NHO

Råd til arbeidsgivere

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar

https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende

 

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permisjon skjema

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 

NYTTIG INFO FRA BANKENE

Samlet informasjon om bistandsmuligheter og linker til søknad om avdragsfrihet

DnB: https://www.dnb.no/bedriftshjelpen

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/bedrift.html

 

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv–hva-gjor-innovasjon-norge/?fbclid=IwAR0ks-znp0zsEX6me1gllahqwmUBAepbobXDTG088m7JVL4PUuqoYXR-_DE

 

NYTTIG LENKE FRA VALIDE

Koronavettrettgler for startups:

https://valide.no/aktuelt/koronavettregler-for-startups

 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

INFORMASJON FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke smitte av korona-virus:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

 

 

 

 

Skroll til toppen