november 2019

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring

I samarbeid med AOF Vestland og Karmøy Næringsråd forsøker vi å lage et konsept for kompetanseheving i små/mellomstore bedrifter, og gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan vi få tilskudd til opplæringsmidler. Kriteriene for å benytte seg av tilbudet er at det kun er ansatte som ikke har fullført høyere utdanning som kan delta, dvs at personer som har …

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring Read More »

Maritim Investorbrunch

Muligheter og risikokapital innen maritim virksomhet  Hva varsler barometeret om utsiktene i maritim sektor? Hvilke spennende innovasjoner er på gang? Hvordan er det med investeringsviljen? I Kopervikparken Maritime Cluster vil vi denne formiddagen høre inspirerende foredrag som belyser disse emnene. Temaet er rettet mot alle med interesse for vekst og utvikling innen maritim virksomhet, vi …

Maritim Investorbrunch Read More »

Skroll til toppen