januar 2019

Verktøy for vekst

Alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale, om fokuset bare blir rettet mot riktige områder og aktiviteter. Næringshagens eget verktøy «VekstSporet» er en strukturert metode for bevisstgjøring av hvor skoen trykker i din bedrift, samtidig som den definerer og prioriterer tiltak for å realisere konkret innovasjon og vekst. I VekstSporet samler man bedriftens nøkkelpersoner for dyptpløyende samtaler og kartlegging …

Verktøy for vekst Read More »

Skroll til toppen