DIN PARTNER FOR VEKST OG UTVIKLING

Næringshagen Rogaland Ressurssenter bygger nettverk og skaper muligheter sammen med deg!

Vi bygger nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Vi hjelper nyetableringer, eksisterende bedrifter og personer med gode idéer.

Vi lykkes når du lykkes! 

 

Nyheter

Arrangement

Våre tjenester

Næringshageprogrammet

Bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer, markedsplanlegging, nettverksbygging m.m til en subsidiert kostnad.

Vi har både verktøyene, kompetansen og viljen til å hjelpe deg til å planlegge de første skrittene mot din egen bedrift.

Vi bistår deg med bedriftsutvikling!
Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter mm.

Vi er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som vi mener kan være riktige for deg.

Vi har god kjennskap til de støtteordninger som finnes for næringslivet og har mulighet til å bistå bedrifter i søknadsprosesser og kvalitetssikre søknader.

Vi arrangerer årlig ulike vekstprogram. som Grønn Vekst, Internasjonal Vekst og Digital Vekst. Programmene er ledelses- og utviklingsprogram som har fokus på videre vekst med ulike fokusområder. 

Vi er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet!

Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer. Vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk av bedrifter og institusjoner. Dette nettverket og tilknytningen mot Siva, Rogaland fylkeskommune og lokale kommuner skal bidra til næringsutvikling i regionen.

Samarbeidspartnere

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet