Næringshager er også et tilbud til bedrifter som eksisterer fra før. Når du kommer til oss med dine idéer til videreutvikling og vekst, kan du få bistand til:

 • søknader
 • forretningsutvikling
 • markedsarbeid
 • rekruttering
 • egen kompetanseutvikling
 • fremdrift og handlingsplan
 • kreative prosesser

Næringshagene setter deg også i forbindelse med

 • finansiering
 • FoU-institusjoner
 • leverandører
 • styrekompetanse

VekstSporet

VekstSporet er en ny og spennende metodikk Rogaland Ressurssenter benytter i arbeidet med bedriftene som deltar i Næringshageprogrammet. Vekstsporet er en utviklingsprosess som har til hensikt å fremme bedrifters gjennomslagskraft på markedet, så vel overfor kunder som konkurrenter. Prosessen fokuserer på de funksjoner i bedriften som skaper veksten. Samtidig utvikles ledelsens evne til å sette i gang og forfølge markedstilpassede initiativ.

Målet med prosessen er å åpne bedriftens øyne for vekstmuligheter og gjennomføre konkrete tiltak som forbedrer gjennomslaget på markedssiden eller kundesiden, samt at prosessen skal gi ny energi i allerede igangsatte aktiviteter i bedriften.

Lokaler i bedriftsmiljø

Næringshagen tilbyr attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene har fellesløsninger på praktiske kontorbehov og behov for spesialkompetanse som økonomitjenester, it-løsninger etc.