Næringshagene i Rogaland arrangerer årlig det populære “Vekstprogrammet”. Vekstprogrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst. Nytt programmet starter april 2018, og vil gå over 3 samlinger. I programmet vil deltakerne tilegne seg kunnskap innen områdene

  • Ledelse og organisasjon, status og fremtid
  • Innovasjon og vekst, Forretningsmodeller
  • Marked, styre og implementering av strategi

Vår faglige partner er Handelshøyskolen BI – høyskolelektor i forretningsutvikling, Frode Solberg.

Målet for programmet er at deltakerne skal utarbeide detaljerte planer med mål og handlinger for videre vekst som skal gjennomføres i perioden 2018 og 2019.

Gjennom hele programmet vil deltakerne jobbe med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil en forretningsutvikler fra Næringshagen bistå bedriften med utviklings- og strategiarbeidet.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere har vært svært positive, og erfaringsdelingen mellom deltakerne og nytteverdien av en dedikert rådgiver mellom samlingene, har blitt trukket frem som spesielt verdifullt.

Programmet gjennomføres i et samarbeid mellom Næringshagene i Rogaland (Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst, Medvind Næringshage og Ryfylke Næringshage)
Bedriften betaler en egenandel.

Vennligst kontakt Anne Kristin Helgeland for mer informasjon og påmelding: 45614565 / anne.helgeland@rrs.no

Du finner også link til søknadsskjema for å delta under fanen Kurs og arrangement på vår nettside.