Nærinshagen har ulike etablerertilbud du som gründer/etablerer kan ha nytte av. Våre ansatte arbeider med etablerere, etablererkurs og -oppfølging.

TIL DEG SOM STARTER BEDRIFT KAN VI BISTÅ MED:

  • Forretningsidé og idèutvikling
  • Vurdering av produkt og marked
  • Kartlegging av kritiske suksessfaktorer
  • Veiledning om økonomi, kapitalbehov og finansiering
  • Kobling mot relevante miljøer
  • Framdrift og handlingsplan
  • Bistand med forretningsplan
  • Oppfølging etter etablering
  • Registrering i Brønnøysund

Alle kommunene på Haugalandet samarbeider med Rogaland fylke om Skape. Gjennom Skape vil alle som ønsker å starte egen bedrift få tilbud om individuell rådgivning og opplæring. Næringshagen Rogaland Ressurssenter er leverandør av tjenesten individuell etablererrådgivning til Skape.

For å få anvist rådgivning må du gjøre følgende:

- Innbyggere i Karmøy kommune kan kontakte Rogaland Ressurssenter direkte på epost: anne.helgeland@rrs.no eventuelt ringe på tlf. 45 61 45 65.

- Innbyggere i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Utsira bes kontakte Haugaland Vekst for å få henvisning på telefon 52 01 08 10 evt. via epost: post@h-vekst.no. Haugaland Vekst har forøvrig følgende hjemmeside: Haugaland Vekst

- Innbyggere i øvrige kommuner bes kontakte Skape’s kontor i Stavanger.

På Skapes hjemmesider www.skape.no finner du oversikt over de ulike kurs- og kompetansetilbudene som tilbys i fylket vårt.

Utover Skape’s rådgivningstilbud kan Næringshagen tilby deg ytterligere bistand til din bedriftsetablering gjennom en «målbedriftsavtale». Bli målbedrift