PROSJEKTER

IdéLab

IdéLab er et utviklings- og omstillingsprosjekt som retter seg mot både næringsliv og arbeidsledige med gode forretningsidéer.
Gjennom prosjektet får en hjelp til å utvikle forretningsideer og samtidig bistand til forretningsutvikling og kommersialisering.

IdéLab Bedrift startet høsten 2017 og prosjektet går frem mot sommeren 2018. Målet er å gi kunnskap og gode rammer for vekst- og omstillingsarbeid. Spesielt rettes fokus på nye digitalisering, markeder internasjonalt, miljøteknologi, innovative anskaffelser og sist men ikke minst innovasjonskompetanse.

Se mer informasjon for tema og tidspunkt under “Kurs og arrangement”

Gründergarasjen

I samarbeid med Åkrehamn Vekst, Karmøy kommune og lokale gründere/oppfinnere etableres i disse dager Gründergarasjen. Gründergarasjen er et mekanisk prototypeverksted lokalisert på Stongveien, Åkrehamn.
Etableringen er etter initiativ fra lokale gründere og ildsjeler som ønsker å bidra med sin kompetanse og sine fasiliteter for å hjelpe oppfinnere, produktutviklere, gründere og andre interesserte å utvikle nye produkter og teknologi for industrien.

Interessert i mer informasjon?
Ta kontakt med Anne Kristin Helgeland på epost: anne.helgeland@rrs.no eller Per Inge Eriksen på Åkrehamn Vekst på per.inge@akrehamn-vekst.no

Iutvikling

Iutvikling er et industrinettverk for alle produserende industribedrifter i og rundt Haugesundsregionen.

Ledelse, effektiv produksjon, HMS, kvalitetsarbeid og markedsføring og salg er noen av temaene vi arbeider med.

Dere får medlemspris på alle våre tjenester:

  • Kurs, fagdager, seminarer, kompetanseutveksling m.m.
  • Rabatt på alle aktiviteter i «Kompetansekalenderen». Dette er en felles katalog fra de viktigste kursleverandørene for industrien i regionen.
  • Iutvikling bidrar til å utvikle kompetanseutviklingstiltak etter ønske fra medlemmer.
  • Vi kan gi individuell bistand til utvikling.

Ta kontakt med prosjektleder Anne Kristin Helgeland for mer informasjon: Mobil: 45 61 45 65, Epost: anne.helgeland@rrs.no

Skape.no

Alle kommunene på Haugalandet samarbeider med Rogaland fylke om Skape. Gjennom Skape vil alle som ønsker å starte egen bedrift få tilbud om individuell rådgivning og opplæring. Næringshagen Rogaland Ressurssenter er leverandør av tjenesten individuell etablererrådgivning til Skape.

For å få anvist rådgivning må du gjøre følgende:

  • Innbyggere i Karmøy kommune kan kontakte Rogaland Ressurssenter direkte på epost: anne.helgeland@rrs.no evt. tlf: 45 61 45 65

  • Innbyggere i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Utsira bes kontakte Haugaland Vekst for å få henvisning på telefon 52 01 08 10 evt. via epost: post@h-vekst.no. Haugaland Vekst har forøvrig følgende hjemmeside: Haugaland Vekst
  • Innbyggere i øvrige kommuner bes kontakte Skape’s kontor i Stavanger.

På Skapes hjemmesider www.skape.no finner du oversikt over de ulike kurs- og kompetansetilbudene som tilbys i fylket vårt.

Kvinnovasjon

Kvinnovasjon er et landsomfattende prosjekt knyttet til innovasjonsnettverk over hele landet.

I Rogaland er Kvinnovasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Ryfylke Næringshage, Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Suldal Vekst og Ipark.

Målgruppen er innovative kvinner som har ønske og ambisjoner om å starte egen virksomhet eller videreutvikle en virksomhet som allerede er i drift. Vi har også et mål om å engasjere støttespillere til kvinner som tar steget og etablerer egen virksomhet.

Kvinnovasjon tilbyr nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes.

For mer informasjon se www.kvinnovasjon.no eller kontakt prosjektleder Rogaland: Anne K. Helgeland, tlf 45614565 / anne.helgeland@rrs.no.