NÆRINGSHAGEPROGRAMMET

Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å utvikle forretningsidéer, orientere seg i virkemiddelapparatet, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Næringshagen jobber med fem hovedområder:

NYETABLERINGER OG VEKST
Næringshageprogrammet skal legge til rette for bedriftsetableringer, videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter.

ØKT VERDISKAPING
Næringshageprogrammet skal ha tydelig fokus på at det legges til rette for økt verdiskaping hos bedriftene som er målbedrifter i programmet.

ØKONOMISK MERVERDI FOR BEDRIFTENE
Næringshageprogrammet skal stimulere til at næringshagene fokuserer på økonomisk merverdi for bedriftene tilknyttet det enkelte næringshagemiljøet.

INTERNASJONALISERING
Næringshageprogrammet skal bidra til å legge til rette, samt lette tilgangen til, internasjonale markeder for bedriftene i samlokaliseringsmiljøet og andre tilknyttede bedrifter.

NETTVERKSBYGGING
Næringshageprogrammet skal bidra til kobling av relevante nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bedrifter som blir med i Næringshageprogrammet defineres som Målbedrift.

Som målbedrift vil du få tilgang til et attraktivt nettverk, kompetanseutvikling og en dedikert bedriftsrådgiver som bistår deg i utvikling av din bedrift.

Mer informasjon om hva vi kan bistå din bedrift med i Næringshageprogrammet finner du under Bli målbedrift