IdeLab

IdéLab

IdéLab er et utviklings- og omstillingsprosjekt som retter seg mot både næringsliv og arbeidsledige med gode forretningsidéer.
Gjennom prosjektet får en hjelp til å utvikle forretningsideer og samtidig bistand til forretningsutvikling og kommersialisering.

IdéLab Bedrift startet høsten 2017 og går frem mot sommeren 2018. Målet er å gi kunnskap og gode rammer for vekst- og omstillingsarbeid. Spesielt rettes fokus på nye digitalisering, markeder internasjonalt, miljøteknologi, innovative anskaffelser og sist men ikke minst innovasjonskompetanse.

Se mer informasjon for tema og tidspunkt under “Kurs og arrangement”

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagene i Rogaland, Haugaland Vekst, Haugesund kommune, Nav, Rogaland fylke og Siva m.fl.

Få din egen VekstPartner

VekstPartner

I 2018 kan du som deltaker i Næringshageprogrammet få din egen VekstPartner.
VekstPartnerordningen er en mentorordning for å oppnå vekst og utvikling hos små og mellomstore bedrifter i Rogaland.
Med en VekstPartner vil du og din bedrift få ta del i ekspertise og erfaring fra noen som vet hvilke utfordringer du står overfor på veien mot vekst. Gjennom ordningen vil du få tildelt din egen mentor, som følger deg opp gjennom månedlige møter i ca 1 år. VekstPartner kan bidra innen ledelse og det strategiske inkl styrefunksjonen.

Vi holder på å etablere en “ressurspool” med mentorer/vekstpartnere, og søker bedrifter som finner dette interessant. Oppstart av program skjer i løpet av høsten.
Dersom du du ønsker å få tildelt din egen mentor eller ønsker å bidra med din kompetanse og erfaring som en vekstpartner, kan du lese mer om ordningen, og søke om deltakelse her:
https://www.medvind24.no/vekstpartner-hjem

Vekstprogram for små/mellomstore bedrifter

Vekstprogram for små/mellomstore bedrifter 2018

Næringshagen arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. VekstProgrammet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst. Oppstart av nytt program skjer våren 2018

I programmet vil deltakerne få kunnskap innen områdene:

  • Ledelse og organisasjon, status og fremtid
  • Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
  • Marked, styre og implementering av strategi
    Les mer