IdeLab

IdéLab

Vinteren 2017 etableres det en Idelab i Haugesund. Idelab’en retter seg mot arbeidssøkere med en forretningside og som har store ambisjoner om å realisere ideen. En annen målgruppe for prosjektet er bedrifter som har et reelt omstillingsbehov, og som ønsker å samarbeide med andre om å realisere nye forretningsideer.
Idelab’en vil gå over 9 måneder.
Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagene i Rogaland, Haugaland Vekst, Haugesund kommune, Nav og Siva.
Interesserte kan melde sin interesse for deltakelse til anne.helgeland@rrs.no

Få din egen VekstPartner

VekstPartner

I 2017 kan du som deltaker i Næringshageprogrammet få din egen VekstPartner.
VekstPartnerordningen er en mentorordning for bedrifter som har ambisjoner om vekst. Kontakt anne.helgeland@rrs.no for mer informasjon.
Les mer

Vekstprogram for små/mellomstore bedrifter

Vekstprogram for små/mellomstore bedrifter 2017

Næringshagen inviterer til et nytt ledelses- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på videre vekst. Programmet starter januar 2017, og vil gå over ca 10 måneder fordelt på 3 samlinger.
I programmet vil deltakerne få kunnskap innen områdene:

  • Ledelse og organisasjon, status og fremtid
  • Vekst og innovasjon, forretningsmodeller
  • Marked, styre og implementering av strategi
    Les mer